Verrijken op De Kleine Wereld

De verrijkingsgroep is bedoeld voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. Leerlingen zitten verdeeld over twee groepen. Groep (3) -4-5 én groep 6-7-8. 
In een verrijkingsgroep kunnen 12 tot 15 leerlingen een plek krijgen. Omdat zij minder basiswerk maken (bepaald door de groepsleerkracht), krijgen zij ook verrijkingsopdrachten vanuit de verrijkingsgroep. De taken zijn onderdeel van hun weektaak op school en er wordt gestreefd naar een taakomvang van 1,5 uur per schoolweek. Dit werk is niet vrijblijvend, maar maakt standaard deel uit van het onderwijsaanbod voor deze leerlingen.

Binnen de verrijkingsgroepen wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door herkenbare complexe opdrachten. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze feedback op hun (metacognitieve) aanpak en ontwikkelingsproces. 

Doelen van de verrijkingsgroep:
- Ontwikkelen van denkvaardigheden;
- Ontwikkelen van een groei-mindset;
- Kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces, ook op metacognitief niveau.

Groep (3)-4-5

Momenteel werken deze kinderen aan een project over de prehistorie. De kinderen moeten informatie zoeken over dit onderwerp en dit verwerken in een werkstukje. Daarnaast maken de kinderen een memoriespel over deze periode.

Groep 6-7-8

Het thema van de bovenbouw is Slavernij. De kinderen onderzoeken in groepjes het verloop van de slavernij in Nederland. Hier maken ze een tijdlijn van. Ook maken ze een werkstuk over dit thema.

gogoanime