Groep 7
Welkom op onze groepspagina!

Welkom in groep 7!

​​Hallo! Wat leuk dat je een kijkje neemt op de groepspagina van groep 7. Wij zijn een enthousiaste en leergierige groep met 25 kinderen. We hebben dit jaar drie leerkrachten, juf Maartje, meester Chris en meester Rik. We kunnen ontzettend hard werken, maar vinden het ook fijn om onze ontspanningsmomenten te krijgen tussendoor. Gedurende het schooljaar zullen we veel leuke dingen gaan doen, met als afsluiting het Hapskamp!!

Leren inzichtelijk maken

We zijn de afgelopen tijd veel bezig geweest met het leren inzichtelijk te maken voor iedereen. Zo weten we wat we leren en hebben we altijd een geheugensteuntje als we het even niet meer weten. Door resultaten op groepsniveau met de kinderen te delen worden ze eigenaar van hun leerproces. Zo kunnen we bewuste keuzes maken waar we extra aandacht aan geven gedurende de periode. Op dit moment maken we het leren inzichtelijk bij rekenen, topografie en taal (ontleden). Als een resultaat eenmaal behaald is, mag dit natuurlijk ook gevierd worden. Aan het eind reflecteren we: waarom zijn de groepsresultaten gestegen/gedaald, welke factoren speelde hierin mee en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het volgende keer hetzelfde/anders gaat?

Aan het einde van het thema 'Altijd onderweg' moesten we een informatiebrochure maken over een land. We begonnen met onderzoek doen naar een zelfgekozen land. Denk hierbij aan algemenen informatie zoals de hoofdstad, de munteenheid en de staatsvorm. Ook informatie rondom cultuur (gebruiken, feestdagen etc.) en het klimaat van een land mochten natuurlijk niet ontbreken. Van al deze informatie moest uiteindelijk een lopende tekst gemaakt worden met passende tussenkopjes en ondersteunende afbeeldingen. Uiteindelijke werd de tekst en in een zelf gevouwen brochure geplakt. De eindresultaten mogen er wezen, al zeggen we zelf!

Na de vakantie is groep 7 begonnen met een nieuw thema: Altijd onderweg. Hierin bestuderen we de redenen voor het altijd onderweg zijn (reizen) van mensen, dieren en planten. We verdiepen ons in onze eigen familiegeschiedenis middels een heuse stamboom. Ook kiezen we een land waar we naartoe zouden willen emigreren en beargumenteren we deze keuze. Op veel verschillende, creatieve manieren geven we deze nieuwe kennis een plek op ons leerplein. Dat is niet alleen erg leerzaam, maar natuurlijk ook gewoon heel leuk en sfeervol. Voor de eindopdracht gaan we een reis- en informatiefolder maken voor een zelfgekozen land. Zo proberen we klasgenoten te overtuigen om ook naar ons gekozen land te emigreren.

Sinterklaasfeest

Groep 7 heeft Sinterklaas een handje geholpen door surprises en gedichten voor elkaar te maken dit jaar. Er zat veel variatie in de surprises. Van piano tot voetbalveld en van skipiste tot make-up doos. Iedereen had erg zijn best gedaan voor een klasgenoot. Toen het grote uitpakken begon, waren er steeds twee kinderen die hun gedicht voorlazen. Daarna doorzochten zij hun surprise opzoek naar de cadeaus. Ondertussen ging de groep verder met verschillende opdrachten die op het digibord verschenen zoals: liedjes zingen, dansen en raadsels rondom het Sinterklaasfeest. De cadeaus werden daarna even geshowd en dan waren de volgende twee kinderen aan de beurt. Uiteindelijk duurde deze (gezellige) ochtend tot 12 uur. Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis!

We werken in groep 7 niet meer de hele dag met vaste werkplekken, maar nadat we 's ochtends op onze eigen plek zijn gestart, mogen we gedurende de schooldag zelf bewust een werkplek kiezen, die past bij de taak waar we op dat moment mee bezig zijn. Het kiezen van een geschikte werkplek draagt namelijk bij aan de doelgerichtheid waarmee we werken. Dit vraagt veel verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samenwerken doen we ook regelmatig. Vaak doen we dit met kinderen uit de eigen groep, maar soms ook met kinderen uit groep 8. Dit kan zijn tijdens een taalles, maar bijvoorbeeld ook wanneer we gezamenlijk een talen(ten) spel spelen om onszelf verschillende woordensoorten eigen te maken. Door structureel te reflecteren blijven we alert op de manier waarop we werken en hoe met elkaar omgaan in de klas.

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd


Van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 oktober vond de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Met dit jaar als thema: Worden wat je wil. Dinsdag 5 oktober hadden wij de opening met een echte dichter en dezelfde dag nog kregen we een workshop van haar over het maken van een gedicht. We hebben allemaal een eigen gedicht geschreven passend bij het thema van de Kinderboekenweek. Alle gedichten die binnen de school gemaakt zijn worden gebundeld tot een echt gedichtenbundel. Maar naast deze gedichten zijn we ook veel gaan voorlezen. Zo hebben een heel aantal kinderen een prentenboek voorgelezen aan kinderen uit de groepen 1, 2 en 3. Als kers op de taart hebben we in groep 7 en 8 en voorleeswedstrijd gehouden. Een handvol kinderen had zich aangemeld en heeft in zijn eigen groep een origineel stukje uit een zelfgekozen leesboek voorgelezen. Hier kwamen 2 winnaars uit. In groep 7 Jolie en in groep 8 Bente. Op vrijdag 15 oktober hebben zij tegen elkaar gestreden en is Bente tot voorleeskampioen van De Kleine Wereld benoemd.

Blinkproject Wereldsterren


Tijdens dit project hebben de kinderen op verschillende manieren kennisgemaakt met wereldsterren. Ze hebben onderzoek gedaan naar en zich ingeleefd in verschillende wereldsterren. Uiteindelijk hebben ze 1 wereldster onderzocht en bedacht hoe anderen deze kunnen beleven door alle vijf zintuigen aan te spreken. Op donderdag 14 oktober waren alle ouders welkom in ons beleefmuseum en hebben zij op hele originele manieren onze verschillende wereldsterren beleefd.

In groep 7 en 8 zijn we druk bezig met het verbeteren van onze spellingsvaardigheden. Dit doen onder andere met een spellingcircuit op woensdag. Tijdens het spellingcircuit hebben we groepjes van 5 of 6 kinderen die samen, of alleen, een spel spelen. Elke week speelt dat groepje een ander spel. Als na tien weken alle spellen gespeeld zijn, komen er nieuwe groepjes en nieuwe spellen. Zo verbeteren wij, op een leuke manier, onze spellingsvaardigheden!

gogoanime