Groep 7
Welkom op onze groepspagina!

Welkom in groep 7!

Hallo! Wat leuk dat je een kijkje neemt op de groepspagina van groep 7. Wij zijn een rustige en behulpzame groep met 20 kinderen. We hebben dit jaar twee leerkrachten, juf Marjolein en juf Marije. We doen ons best om hard te werken, maar vinden het ook fijn om samen lekker te spelen. Gedurende het schooljaar zullen we veel leuke dingen gaan doen, waaronder het Hapskamp!

Website 'Op leven en dood'

Groepsfoto 7
Groep7 Rolstoel 1
Groep 7 Rolstoel 2

(s)cool on wheels

 

Dinsdag 23 mei hebben de kinderen een uur lang aandachtig geluisterd naar 2 mensen die iets kwamen vertellen over hun beperking en het feit dat zij daarbij (voor een groot deel) in een rolstoel zitten vanuit (s)cool on wheels (van het fonds gehandicapten sport).
Twee verschillende verhalen die veel vragen bij de kinderen opriepen en waarop zij zoveel mogelijk een antwoord kregen.
Een leven met een beperking is lastig voor te stellen en lijkt heel vervelend, maar gelukkig is er ook heel veel mogelijk. Zo ook verschillende sporten. Beide mensen hebben samen gerolstoelbasketbald en één van beide is (nog steeds) professioneel sporter (zoek maar eens naar Johan Reekers). De kinderen hebben het sporten in een rolstoel zelf mogen ervaren door spellen met de rolstoel en rolstoelbasketbal te spelen tijdens de gymles. Een boeiende en op meerdere fronten leerzame dag.

Groep7. Haps1

Groep 7 is inmiddels officieel Hapsburger!

Van 10 t/m 12 mei is groep 7 op Hapskamp geweest en wat was dat een mooi avontuur. Met 21 leerlingen, 4 ouders en 2 juffen zijn we 2523 jaar teruggereisd, naar de ijzertijd. Ze hebben vuur gemaakt, schapen gehoed, hun eigen brood gebakken, soep gekookt, op stro geslapen, boog geschoten, offers gebracht, maar vooral genoten van de natuur en elkaar. Het was een prachtig avontuur waar ze allemaal hun rugzak gevuld hebben met unieke ervaringen!

Al tijdens de eerste wandeling naar het Hapsdorp hebben juf Maartje en juf Marije een offerwens uitgesproken. Hun offer was een houtenschijf met wat mos en daarop een recht takje met zijtakjes. Zij spraken hierbij de volgende wens uit: Het mos staat symbool voor vruchtbare grond. Wij hopen dat dit kamp bijdraagt aan een vruchtbare basis, van waaruit jullie verder kunnen en mogen uitgroeien. Welke kant jullie ook op willen en gaan. 
Wat zal het mooi zijn als dit kamp iedereen iets heeft gebracht wat ze de rest van hun leven meenemen

Groep 7 Haps 2

Voorster sportdag


Woensdag 17 mei is groep 7 lekker sportief bezig geweest tijdens de Voorster sportdag bij sv Twello. Het Veluws College had mooie activiteiten klaargezet en deze goed begeleid. Onze leerlingen hebben zichtbaar plezier gehad en goed samengewerkt met deze activiteiten:
-stormbaan Adventure Track (= een groot luchtkussen)
-voetbal
-bounceball (knotshockey)
-twister XXL
-opblaasbaar dartbord
-skippyslang (4 persoons)
-basketbal
-steen-papier-schaar
-krattenrace
-vier-op-een-rij
-vliegend tapijt
-looprups

Groep 7 Sport 1
Groep 7 Sport 2

Op vrijdag 14 april zijn wij samen met groep 8 naar het oorlogsmonument in Twello geweest.

Marchell Hoogeslag heeft ons daar verteld over de oorlog in Twello. Hij heeft de oorlog een gezicht te geven door over gewone mensen te vertellen, mensen uit Twello. Hij heeft verteld over zijn eigen vader als 7-jarig jongetje in de oorlog, maar ook over Jacob van Spiegel, een slachtoffer van de Jodenvervolging, Evert Jan Buitenhuis, een militair. Hij sneuvelt op 12 mei 1940 op de Grebbeberg en zijn broer Poppe, die bijna zijn hele leven in Twello woonde, hield de herinnering aan zijn broer levend. Tot op gevorderde leeftijd ging hij, met de fiets, jaarlijks naar de Dodenherdenking op de Grebbeberg, waar Evert Jan begraven ligt en tot slot over Hans Husken. Hij kwam in Twello terecht via zijn partner, een boerendochter uit de Doornweerdstraat. Al snel na de capitulatie ging hij in het verzet. Op 10 oktober 1944 werd hij in Deventer doodgeschoten door een Nederlandse collaborateur: SA man W. Pino uit Valkenburg (L).

Na bovenstaande vertelling hebben Synco (gr.8) en Dani namens alle leerlingen een bloemstuk gelegd bij het monument.

Groep 7 Kruislegging 1
Groep 7 Kruislegging 2
Pasen 7 1
Pasen
Op donderdag 6 april hebben de kinderen genoten van het paasontbijt, een mooie bijdrage geleverd met het lied 'Het leven krijgt weer kleur' aan de paasviering en zijn ze lekker verwend met een ei door de paashazen! Al met al een fijne ochtend!
Pasen 7 2
Verkeer 7 1
Verkeer 7 2
Verkeersdiploma
Op dinsdag 28 maart heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Op woensdag 5 april was het praktisch verkeersexamen. Super spannend, maar iedereen heeft het heel goed gedaan!
Alle 21 kinderen hebben hun theoretisch en praktisch verkeersexamen gehaald en daarmee hun verkeersdiploma verdiend in de pocket 🥳!

Speelwerk rekenen!
Op vrijdag 10 februari we blok 5 van rekenen afgesloten. De doelen die dit blok aan bod zijn gekomen zijn:
-Ik kan decimale getallen cijferend vermenigvuldigen met en delen door een heel getal.
-Ik weet wat loodrecht en evenwijdig is.
-Ik weet hoe een doorsnede van figuren eruitziet.
-Ik kan de prijs berekenen bij een stijging en een daling met een percentage.
De kinderen hebben middels een toets laten zien wat hun beheersing op deze doelen is. Een aantal doelen bleken nog best pittig. Middels speelwerk hebben we de doelen verder geoefend, maar ook aan andere doelen gewerkt.

20230210 094438 Kopie
20230210 094706 Kopie
20230214 134553

Verkeer!

Dit jaar is het schooljaar waarin verkeer nog meer centraal staat, dan de andere schooljaren.
Wekelijks krijgen de kinderen verkeersles, waarin alle regels centraal staan. We hebben tot nu met name de voorrangsregels en hun uitzonderingen behandeld.

Op dinsdag 28 maart maken de kinderen het theoretisch verkeersexamen en daaropvolgend het praktisch verkeersexamen op 5 april.

Naast de regels is het verplaatsen in een ander en zelf logisch na blijven denken van zeer groot belang. Om dit bewustzijn nog meer te vergroten hebben de kinderen 14 februari een gastles gehad over de dode hoek. Ze hebben de bijbehorende theorie zelf mogen ervaren door ook daadwerkelijk in een vrachtwagen plaats te nemen.

Zeer leerzaam!

20230214 135744
20230217 110957
Thumbnail IMG 1018

Carnaval!

Wat een heerlijke feestdag hebben wij gehad in de school en ook groep 7 heeft hier een positieve bijdrage in gehad. Iedereeen was mooi verkleed, heeft lekker gedanst, gesmuld van de pannenkoeken en gezellig spelletjes gespeeld. Daarnaast is er natuurlijk elk jaar de spanning rondom the Masked singer en zelfs daarin hadden wij een kampioen: Sanne!

Vanmorgen is groep 7 in het kader van het nationaal schoolontbijt hartelijk ontvangen op Boerderij De Elshof in Wilp. Heerlijk ontbijten tussen de koeien, spelen met de hond en poes, machines beklimmen en koeien voeren. Maar natuurlijk ook ontzettend veel interessante weetjes over ons voedsel en de dieren van de boerderij rijker.

12Kbw (1)

We zitten ondertussen midden in de Kinderboekenweek en zijn hier erg druk mee bezig. Zo zijn we bezig met het bedenken van woorden die bij gi-ga-groen passen en gebruiken we deze in een kwartet, kruiswoordpuzzel of woordzoeker. Ook lezen we in de klas voor om zo te kijken wie de voorleeskampioen wordt van groep 7 en 8. Samen hebben we ook een wandeling gemaakt en gekeken wat we tegenkwamen. We hebben een alfabet vol geschreven met alles uit de natuur. Als laatste mogen we ook nog voorlezen bij de kleuters. Super leuk en wat knap hoe de kinderen kunnen luisteren naar ons.

71Kbw (1)
De eerste week zit er alweer op. Deze week stond vooral in het teken van groepsvorming. Wie zijn mijn klasgenoten, hoe zijn de juffen, wat vinden we met elkaar belangrijk. We hebben nagedacht over groepsregels, een groepsmissie en een stilte woord. 
Om er voor iedereen een zo'n fijn mogelijk schooljaar van te maken hebben stond steeds in de basis: 'Wat is een fijne klasgenoot?' 
Ook in de lessen bewegingsonderwijs stond samenwerken centraal. Kunnen en durven we elkaar te vertrouwen? In het filmpje kan je zien of dat is gelukt. 
Onze groepsmissie is:
Wij in groep 7 spelen al te graag, wij zijn aardig vandaag.
Onze groepsregels zijn:
Wij zijn behulpzaam
Wij kunnen samen spelen
Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
Wij kunnen stoppen als dat wordt gevraagd
Ons stilte woord is DWOLS:
D=direct kijken
W= wees stil
O= op je plek zitten
L= luisteren
S= spullen laten liggen
Act 7 1
Act 7 2

Vandaag hebben de kinderen een gastles gehad van een dramadocent. Binnen het thema blink over de tijd van de jaren 50 met het veranderen van de jeugdcultuur. Als opwarmertje moesten twee kinderen commando's geven, die door anderen gevolgd moeten worden (zie filmpje). Daarna kregen kinderen de opdracht die hierop leek. Eerst doet iedereen mee, daarna wilden ze niet meer volgen (Net als de Nozems uit de jaren 50). Tot slot kregen de kinderen nog de opdracht om een bepaalde situatie uit te spelen. Dit gaan de kinderen laten zien tijdens de afsluiting van het Blinkproject.

gogoanime