Onderwijs aan het jonge kind

Op welke manier geven wij jonge kinderen op De Kleine Wereld de best mogelijke start? Als je in de basis – bij het jonge kind – goed begint, optimaliseer je hun kansen. De hersenontwikkeling van kinderen is het grootst tot het zevende jaar: ze leren razendsnel en voortdurend nieuwe dingen. Dat doen ze vooral door te ontdekken en spelen. Het is daarom heel belangrijk dat wij juist dat stimuleren en begeleiden. Zo leggen we een stevige basis voor de rest van de basisschooltijd.

Speel -leer & groei

Wij zien dat je de kinderen met een goede begeleiding van het spel enorm veel kunt leren. Onder meer op het gebied van taal en communiceren met anderen, doordenken, samen spelen, emoties herkennen en reguleren. Hoe? We sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en de actualiteit van de dag. We betrekken de kinderen bij alles wat we doen en maken hen ook verantwoordelijk om samen onze speelruimte betekenisvol in te richten. Leerkrachten observeren goed en ondersteunen de kinderen actief bij hun spel. Wij werken met de doelen van het Digikeuzebord, een leerlingvolgsysteem voor het jonge kind waarbij we toewerken naar een soepele overgang naar groep 3. 

Op De Kleine Wereld werken wij met thema´s. Alle kringactiviteiten en opdrachten passen bij het thema. Hierin is veel ruimte voor spel en beweging. Op deze manier verkennen de kinderen op ongedwongen wijze hun wereld. Binnen deze thema´s krijgen de kinderen alle gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van:

  • Zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).

  • Motoriek (tekenen, schrijven, spelen met zand en klei, puzzelen, knippen, verven etc. lekker bewegen met jouw lijf en gymmen in de sporthal en speelzaal).

  • Taal (praten, luisteren, toneelspelen, liedjes, versjes en rijmpjes, voorbereidende letterkennis).

  • Rekenen (rekenbegrippen, tellen, sorteren, ruimtelijk inzicht, cijfersymbolen en eerlijk verdelen)

Elk dagdeel hebben wij een speel-werkmoment . Dan plannen de kinderen zelf op het keuzebord waarmee zij gaan spelen. De kinderen kunnen op hun eigen niveau aan de slag. Denk hierbij aan knutselen, tekenen, verven, bouwen, spelen in de huishoek, de themahoek en werken met ontwikkelingsmateriaal. De kinderen leren hun opdrachtjes te plannen en dragen hier verantwoordelijkheid voor. Wij vinden zelfstandigheid erg belangrijk. De klassen zijn zo ingericht dat de kinderen alle materialen zelf kunnen pakken en opruimen. Ook kinderen van groep 1-2 zijn goed in staat om achteraf te reflecteren op dat wat zij hebben gedaan. Leerkrachten geven instructielessen aan kleine groepjes kinderen. Zo is de effectiviteit van de les en de betrokkenheid van de kinderen het grootst.

Begeleiden

Actief het spel ondersteunen betekent bijvoorbeeld veel open vragen stellen: wat zie je allemaal? Wat zou je hiermee kunnen? Wat zou er gebeuren als ….? Als de leerkracht een prentenboek voorleest, vraagt ze bijv. de kinderen wat zij denken dat er gebeurt aan de hand van de plaatjes in plaats van het verhaal zelf voor te lezen. Ook kan ze bijvoorbeeld laten vertellen hoeveel ballonnen het meisje op het plaatje in de hand heeft of welke kleuren ze hebben, maar uitdagender is om kinderen uit te nodigen na te denken waarom het meisje  die ballonnen bij zich heeft. Wij vinden het belangrijk om jonge kinderen steeds uit te dagen om verder door te denken, te ontdekken, te praten en samen te spelen. 

Visie en doelen

Goede begeleiding van jonge kinderen vereist een duidelijke visie, leerlijnen en doelen. Wat willen wij dat ze op welk moment kunnen en kennen? Het vraagt dat we telkens weten wat het actuele niveau van een kind is en dat we passende doelen stellen en bijbehorende activiteiten bedenken en toepassen. Goede interactieve vaardigheden helpen ons om jonge kinderen zo goed mogelijk te stimuleren bij hun spel.

Overstap van kinderopvang/peuterspeelzaal naar basisschool

Wij werken nauw samen met kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in Twello. Bij de overstap naar de basisschool ontvangen wij een overdracht vanuit de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Onze onderbouwleerkrachten zijn leerkrachten met passie voor het jonge kind en hebben elke dag plezier in het werken met deze ontwapenende, oh zo eerlijke doelgroep.

gogoanime