Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids 2023-2024

Informatiegids nieuwe ouders

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download Schoolondersteuningsplan

Gedragsprotocol

Op onze basisschool is geen plaats voor agressief gedrag, discriminatie of diefstal. We verwachten dat iedereen respect heeft voor elkaar. Ook gaan we zorgvuldig en verantwoord om met de omgeving van de school en de eigendommen van een ander. Lees er meer over in ons gedragsprotocol hieronder.

Download gedragsprotocol

Protocol klokkenluiders

Download

Beleid beveiliging en privacy

Download

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Download

Protocol veilig vervoer tijdens uitstapjes

Download

Burgerschapsvorming

Download

Schoolplan

In onderstaand document vindt u ons schoolplan voor de komende jaren. Hierin is te lezen hoe wij de komende jaren zullen aanpakken en welke thema's er centraal staan tot 2027. 

Schoolplan 2023-2027

Beleid toelating/verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating/verwijdering

Protocol social media

Ook De Kleine Wereld is actief op verschillende sociale kanalen. Onder de button kunt u lezen hoe wij hier als school mee omgaan.

Download protocol sociale media

Privacyreglement

Download

Protocol Medisch handelen op school

Download

Protocol bijzonder verlof

Download

Beleidsstuk smartphone/smartwatch

Download