Ons onderwijs

DE BOUWSTENEN VAN ONS DALTONONDERWIJS

1. Identiteit
Op daltonschool De Kleine Wereld Twello zijn alle kinderen en ouders welkom. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden. Wij vinden: de ontmoeting met de ander is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt zeker voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het onderwijs aan hun kind.

2. Vaste structuur
Door met een vaste structuur te werken en de dag te verdelen in drie blokken, is ons onderwijs overzichtelijk en duidelijk. Zo is er met persoonlijke aandacht voor ieder kind onze ook veel rust en orde in school.
Groep 1 t / m 8 gaat op maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 14:15 uur naar school. Op woensdag tot 12:30 uur.

3. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Kinderen willen zelf ontdekken en dingen zelf doen. Zij bepalen samen met de leerkracht hun leerrichting en de manier waarop ze het beste kunnen leren. Altijd op basis van doelen.
We kijken niet alleen naar de dingen die nog niet zo goed lukken, maar vooral naar datgene wat ze wel kunnen. Kijken naar de mogelijkheden, dat motiveert. Als je mag doen waar je goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren. Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder. Om het beste in jezelf naar boven te halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.

4. Keuze aan werk-en leerplekken
Wij hebben speel-leerpleinen, een samenwerk-plein, stilteplekken en verschillende instructieplekken.

5. Aandacht voor alles om ons heen
Onze kinderen gaan onderzoekend leren op het gebied van mens en natuur. Daarnaast is er ook veel aandacht voor innerlijke drijfveren en sociale weerbaarheid. De Kanjertraining biedt uitstekende mogelijkheden om te werken aan een optimale sociale emotionele ontwikkeling.

6. Partners in educatie
We gebruiken de kracht van co-creatie door actief samen te werken met ouders, vakdocenten, experts buiten het onderwijs en opleidingsinstituten. Die kom je dan ook regelmatig tegen in onze school!

7. Onderwijs van nu
Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociaal emotionele, sportieve en creatieve vaardigheden. Onze school sluit aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij betekenisvol onderwijs en ontwikkelen kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan de maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

8. Creativiteit en ondernemerschap
Mensen zijn van nature creatief, ondernemend en zelfsturend. Wij moedigen deze eigenschappen aan door kinderen te stimuleren om dingen te onderzoeken en doelgericht op zoek te gaan naar antwoorden op de vele vragen die er zijn.

Onze manier

Wij bieden als school, onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Wij hanteren hierbij de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Onder het kopje Dalton leggen wij uit hoe dat gaat. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers.

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze docenten zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken ze tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in technologisch opzicht snel. Het is essentiƫle dat de lessen en docenten daarin mee veranderen. Waar nodig kan ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleider, de directeur of externen.

Vertrouwde omgeving

We gaan voor ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, sportief als creatief vlak.

Hierbij streven we naar onderwijs op maat. Ieder kind moet kunnen leren op de manier waarop hij of zij dat het beste kan, in een omgeving waar het zich vertrouwd voelt. Het team van De Kleine Wereld doet er alles aan om voor elk kind een veilige haven te zijn.

In de bouwhoek
maak ik een kasteel

Max | groep 1/2

gogoanime