Ons onderwijs

DE BOUWSTENEN VAN ONS DALTONONDERWIJS

1. Identiteit
Op daltonschool De Kleine Wereld Twello zijn alle kinderen en ouders welkom. Gelijkwaardigheid, respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden. Wij vinden: de ontmoeting met de ander is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt zeker voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het onderwijs aan hun kind.

2. Vaste structuur
Door met een vaste structuur te werken en de dag te verdelen in blokken, is ons onderwijs overzichtelijk en duidelijk. Zo is er met persoonlijke aandacht voor ieder kind ook veel rust en orde in school. Het ochtendprogramma staat in het teken van lezen, rekenen, taal, Engels en sociaal emotionele vorming.
's Middags werken we met alle groepen aan de hand van thema's. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en biologie komen dan volop aan bod. Ook ons cultuuronderwijs heeft een plek binnen de thema's.

3 Brede vorming
Uiteraard heeft De Kleine Wereld oog voor de basisvaardigheden; rekenen en lezen (taal). Wij streven ernaar dat alle kinderen de basisschool verlaten met het fundamentele niveau (gesteld door inspectie) en daarnaast werken wij toe naar het behalen van het hogere door inspectie vastgestelde streefniveau.

Maar daarnaast vinden wij de sociaal emotionele, sportieve en creatieve ontwikkeling even belangrijk. Vanuit visie hebben wij er dan ook al enige jaren voor gekozen om 2 x per week onder leiding van een vakdocent te gymmen. Deze lessen omvatten zoveel meer dan alleen bewegen. Ook hier speelt sociaal emotionele vorming en grote rol. Ook onze kinderen uit groep 1-2 gaan naar sporthal De Jachtlust (op loopafstand) om te gymmen. 

4. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Kinderen willen zelf ontdekken en dingen zelf doen. Wij betrekken leerlingen bij alles wat wij doen en kijken goed welke doelen kinderen al hebben behaald of niet. We kijken niet alleen naar de dingen die nog niet zo goed lukken, maar vooral naar datgene wat ze wel kunnen. Kijken naar de mogelijkheden, dat motiveert. Om het beste in jezelf naar boven te halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.

5. Keuze aan werk-en leerplekken
Wij hebben speel-leerpleinen en verschillende instructieplekken.

6. Aandacht voor alles om ons heen
Onze kinderen gaan van alles ontdekken op het gebied van mens en natuur. Daarnaast is er ook veel aandacht voor innerlijke drijfveren en sociale weerbaarheid. De Kanjertraining biedt uitstekende mogelijkheden om te werken aan een optimale sociale emotionele ontwikkeling.

Aandacht voor de omgeving, maar ook aandacht voor een gezonde leefstijl. Op De Kleine Wereld hebben we een feestbeleid. Dit houdt in dat we de verjaardagen van de kinderen vieren in de groep. Een jarige in groep 1-2 en 3 wordt volop in het zonnetje gezet en de verjaardag wordt uitbundig gevierd met muziek en een klein cadeautje van de school. Jarige kinderen in groep 4 t/m 8 staan uiteraard ook in het middelpunt en mogen uit verschillende activiteiten kiezen om die samen met alle klasgenootjes te doen. Dit is op zich al zo feestelijk dat een traktatie niet nodig is.  Ook bij andere festiviteiten vermijden wij zoveel mogelijk ongezonde snacks/eten. 

7. Partners in educatie
We gebruiken de kracht van co-creatie door actief samen te werken met ouders, vakdocenten, experts buiten het onderwijs en opleidingsinstituten. Die kom je dan ook regelmatig tegen in onze school!


8. Onderwijs van nu
Onze onderwijs sluit aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij betekenisvolle lessen en ontwikkelen kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan de maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Onze manier

Wij bieden als school, onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Wij hanteren hierbij de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Onder het kopje Dalton leggen wij uit hoe dat gaat. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers.

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze teamleden zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken ze tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in technologisch opzicht snel. Het is essentiële dat de lessen en leerkrachten daarin mee veranderen. Waar nodig kan ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleider, de directeur of externen.

Vertrouwde omgeving

We gaan voor ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, sportief als creatief vlak.

Hierbij streven we naar onderwijs dat goed aansluit bij het niveau van het kind. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn in een omgeving waar het zich vertrouwd voelt. Het team van De Kleine Wereld doet er alles aan om elk kind veiligheid te bieden.

IMG 2075

Op de groene wig

kan je heerlijk spelen

Max | groep 5