Leerlingenzorg

Leerlingen-ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij met behulp van het Digikeuzebord voor groep 1-2 en het volgsysteeem Leerling in Beeld. Ook werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel | Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

IMG 2158
IMG 2002

Passend onderwijs

Op De Kleine Wereld streven we er naar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van elk kind en aan te sluiten bij het niveau. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. 

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is goed in staat om ondersteuning te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

Specialisten

Onze leerkrachten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en concentratieproblematiek, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, of andere lichte leerproblematiek. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op dit gebied. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij als school op ons netwerk. Daltonschool De Kleine Wereld zorgt voor zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Mochten wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van een leerling dan gaan we samen met ouders en experts op zoek naar een andere passende plek waar het kind wel de nodige groei kan doormaken.

Plusklas en PVO-klas

Als school bieden wij passend onderwijs aan meerbegaafde kinderen. Zij worden in de les op een manier aangesproken die aansluit bij hun denkniveau. Tijdens de les vragen ze een andere denkorde en extra uitdagende vraagstukken. Al met al is het niveau voor deze leerlingen een stuk pittiger. Zo houden we rekening met wat het beste is voor deze kinderen. De lessen in de plusklas worden gegeven door een Echa-specialist. Deze leerkracht is gespecialiseerd in het lesgeven aan deze doelgroep. 

Daarnaast bieden wij sinds 2021 ook passend onderwijs aan kinderen (vanaf groep 6) waarbij wij constateren dat zij meer gebaat zijn bij praktische lessen. Zij nemen deel aan het project Praktijk Vormend Onderwijs. Het SKBG is een samenwerking aangegaan met het ZoneCollege in Twello. Kinderen van de vijf SKBG scholen in de gemeente Voorst kunnen een aantal dagdelen lessen volgen op het ZoneCollege waarbij op een praktische manier reken- en taaldoelen worden behaald. 

 

IMG 2174

Als je goed kan lezen

mag je moeilijke boeken

lezen

Mason | groep 4