Pedagogisch klimaat

Op De Kleine Wereld is sprake van een positief schoolklimaat. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk om tot leren te komen. Samen met ons team, leerlingen en ouders creëren we een schoolomgeving waar iedereen zich prettig voelt.

Veilige leeromgeving: De veiligheid van uw kind staat voorop. Wij dragen als team zorg voor een veilige en ondersteunende leeromgeving. Op school hanteren we een gedragsprotocol. Hierin staat beschreven hoe we ongewenst gedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen.

Daltonschool De Kleine Wereld is een Kanjerschool. Wat betekent dat?

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Alle leerkrachten zijn in het bezit van licenties om Kanjertrainingslessen te geven.

Afbeelding1