Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op De Kleine Wereld en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn. De notulen zijn hieronder te vinden.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Kleine Wereld beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de notulen en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@dekleinewereld.skbg.nl

 

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Leden van de MR

Voorzitter: Dennis Wentzel (ouder)


Secretaris/notulist: e-mail: mr@dekleinewereld.skbg.nl
Aletta Schotanus (ouder)


Leden:

Boudewijn Mintjens (ouder)


Mabel Weijers  (leerkracht)


Ilja Sibbing (IB'er)

Notulen

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Lukt dat niet? Dan zijn hieronder de notulen van de bijeenkomsten te vinden.

Notulen 15 februari 2023

Notulen 7 december 2022

Notulen 9 september 2022

Notulen 10 mei 2022

Notulen10 maart 2022

Notulen 18 januari 2022

 

Komende vergaderdata:

woensdag 5 april 2023woensdag 21 juni 2023

gogoanime