Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op De Kleine Wereld en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn. De notulen zijn hieronder te vinden.

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Kleine Wereld beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de notulen en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@dekleinewereld.skbg.nl

 

Notulen

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Lukt dat niet? Dan zijn hieronder de notulen van de bijeenkomsten te vinden.

Notulen 7 maart 2024

Notulen 23 november 2023

Notulen 12 oktober 2023

Notulen 5 april 2023

Notulen 15 februari 2023

Leden van de MR

Voorzitter: Dennis Wentzel (ouder) 

 

Komende vergaderdata:

donderdag 25 april 2024

donderdag 13 juni 2024

 

Secretaris/notulist: Aletta Schotanus (ouder)

Lid: Rik Schröer  (leerkracht)

Lid: Boudewijn Mintjens (ouder)

Lid: Ilja Sibbing (IB'er)