Groep 8
Welkom op onze groepspagina!

Welkom in groep 8!

Dit schooljaar zijn wij in groep 8 gestart met een groep van 26 fantastische kinderen. Voor ons is het laatste jaar op de basisschool aangebroken en we proberen ook dit jaar nog zoveel mogelijk te leren door gericht aan bepaalde doelen te werken. We hebben de ruimte in de klas en op het leerplein om te werken en maken zo goed mogelijk een keuze voor een werkplek (in de klas of buiten de klas, alleen, samen of in een groepje).
We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een goede sfeer en hebben daarom met elkaar een aantal groepsregels opgesteld.
Volgens ons voldoet een fijne klasgenoot aan de volgende eisen:

Een Fijne klasgenoot:
-kan je vertrouwen
-luistert naar anderen
-zegt geen nare dingen
-helpt anderen als ze het moeilijk hebben of iets niet begrijpen
-respecteert anderen
-geeft complimenten

Flyer groep 8

Verhaal familie van Nassau

Strip

Project-website

Musical

Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de musical. De musical zal plaatsvinden op maandag 12 juli. Ondanks dat we hard bezig zijn kunnen we de tijd ook zeker nog goed gebruiken. Toneelspel, dans, decor, het is nogal wat. Dit jaar hebben wij gekozen voor de musical 'Sabotage op het spoor'. De musical gaat over een trein die met een harde knal tot stilstand komt en alle passagiers moeten uitstappen. De trein is gestrand in het kleine dorpje Bijster. Er zijn te weinig kamers voor alle passagiers in het plaatselijke pension, dus de meeste mensen zullen in de buitenlucht moeten overnachten. De voorraad kolen zijn verdwenen en de machinist is gedrogeerd. Dit kan geen toeval zijn: de trein is gesaboteerd! Maar wie? En waarom? Er ontstaat een chaotische situatie waarin iedereen zijn eigen plan trekt. Wordt de saboteur ontmaskerd? En lukt het iedereen om samen de trein weer op de rails te krijgen? 12 juli geven wij jullie dit antwoord! Wij zijn ontzettend enthousiast en hebben er ongelooflijk veel zin in!

Oorlog en vrede

De afgelopen weken zijn de kinderen uit groep 7 en 8 bezig geweest met het thema Oorlog en Vrede, waarbij de focus lag op de Tweede Wereldoorlog. Om dit project op een mooie manier met elkaar af te sluiten, hebben we het oorlogsmonument van Twello geadopteerd en zijn we daar met z’n allen naar toe gegaan. We stonden stil bij hen die vielen, we hebben gesproken over het belang van herdenken en er is, namens alle kinderen, een bloemstuk gelegd. Het was een bijzondere middag.

Thuiswerken in groep 8!

Inmiddels lijkt er een eind te komen aan het thuiswerken, maar wat hebben de kinderen keihard doorgewerkt! In de afgelopen jaren hebben wij van De Kleine Wereld een Daltonschool weten te maken. Daltononderwijs werkt vanuit een aantal mooie uitgangspunten: zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, verantwoordelijkheid en doelgericht. De tijd en energie die we daar de afgelopen jaren ingestoken hebben, heeft nu wel degelijk zijn vruchten afgeworpen! Ik ben echt ontzettend trots op de jongens en meiden van groep 8, want:
-Zij waren netjes aanwezig bij instructies waar zij bij hoorden te zijn.
-Zij zorgden ervoor dat hun werk gemaakt werd.
-Zij stelden hun vragen door middel van GoogleMeet, maar ook via Whatsapp.

 

 

 

 

-Eigenlijk konden we het hele lesprogramma ‘gewoon’ door laten gaan.
Ook zijn we na de Kerstvakantie gestart met een nieuw Blinkproject: MACHTIGE MEDIA. Tijdens de lessen hebben we gekeken hoe je invloed kan uitoefenen door middel van reclame, muziek, soaps en hacken. De kinderen zijn thuis op zoek gegaan naar sluikreclame, zij hebben d.m.v. de scheurtechniek een logo van een medium gemaakt en hebben nagedacht over hoe zij communiceren en waar zij reclame tegen komen. Inmiddels is de uitleg van het eindproduct geweest en hier kunnen ze de komende weken ook fysiek mee aan het werk. Ik ben benieuwd naar hun Coronajournaal!

Eindproduct Blink

Als eindproduct moesten de kinderen van groep 7 en 8 een magazine gaan maken. Er waren 4 magazines, dus 4 redacties. Het was erg belangrijk dat er een goede taakverdeling kwam om tot een mooi product te komen. Hiernaast vindt u onder de knoppen de magazines van de vier groepen. Veel leesplezier!

Blinkproject leven, dood, levenloos

Sinds de herfstvakantie zijn wij bezig met het Blinkproject 'Op leven en dood'.
Naast dat wij allemaal lessen gevolgd hebben over het verschil tussen leven, dood en levenloos, uitstervende dieren, de ontwikkeling voor de geboorte en moordende planten en dieren, zijn we ook creatief aan de slag gegaan. We konden op drie verschillende manieren geometrische dieren maken: met behulp van een 3D-pen, wol, papier en prikpen of hout, wol en spijkers. Zie hieronder een aantal prachtige resultaten:

Nationaal Schoolontbijt

Woensdag 4 november was het weer zo ver: het nationaal schoolontbijt.
We staan dan altijd even bewust stil bij het nut van een ontbijt. Je start hiermee namelijk je motor in je lichaam op, die je de hele dag nodig hebt. Wat is nou een goed en gezond ontbijt, waar start je de dag nou echt goed mee, zodat je er tegenaan kan? We hebben hier bij stilgestaan, maar (zeker niet minder belangrijk) daarnaast ook gewoon even een ‘gezellig’ en lekker momentje als klas gehad.

Voorleeskampioen!

Van 30 september tot en met 9 oktober vond de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Dit jaar was het thema: En toen?
Dit thema sloeg mooi aan op het thema 'fantastische families' waar we vanuit Blink mee aan het werk waren. De kinderen gingen onderzoek doen naar een 'fantastische' familie en dit verwerken in een verhaal, strip, script of prentenboek (van elk soort boek is door de leerkrachten een voorbeeld gemaakt, het voorbeeld stripverhaal is ook op deze pagina te vinden). Hier zijn prachtige resultaten uitgekomen. Één van de verhalen is te vinden op deze groepspagina. Naast de verschillende activiteiten aansluitend op het thema vindt in groep 7 en 8 ook de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. De kinderen die hier aan mee wilden doen, hebben kunnen oefenen bij de onderbouwgroepen. Daarna hebben er in de klas voorrondes plaatsgevonden. Ten slotte hadden we een spannende finale tussen 3 kinderen uit groep 7 en 8. De kinderen en leerkrachten waren het dit jaar unaniem eens, dat Kiki de voorleeskampioen van De Kleine Wereld is geworden. Van harte gefeliciteerd, Kiki! Zij mag als het goed is ergens in februari haar stuk nog een keer voorlezen in de bibliotheek en het opnemen tegen de andere voorleeskampioenen uit de gemeente Voorst. Succes!

Blink

Wij werken voor wereldoriëntatie met de methode Blink geïntegreerd. Projectgewijs leren wij iets over de wereld. Zowel geschiedenis, aardrijkskunde, natuur als techniek. Ons eerste project loopt tot aan de herfstvakantie en gaat over fantastische families. Op het leerplein is al veel te zien van opdrachten die aansloten bij dit thema. Zo hangen daar brieven van soldaten uit het front in de 1e Wereldoorlog, geschreven door onszelf en hangen daar ook foto’s van onze eigen familie die wij opnieuw hebben gemaakt in de dezelfde setting.

Periodetaak

Tot slot krijgen we een stukje vrijheid in het oefenen van woord benoemen, ontleden en topografie middels periodetaken. Tot aan de herfstvakantie plannen wij zelf in wanneer we gaan oefenen en wanneer we de toets gaan maken.

gogoanime