Methodes waar wij mee werken

Groep 1-2
Wij werken op basis van de doelen van het Digikeuzebord. Kinderen in groep 1-2 behalen doelen door middel van spel en het werken met ontwikkelingsmateriaal. Voorbereidende activiteiten voor rekenen en taal, met veel aandacht voor sociale ontwikkeling en motoriek.

Groep 3 t/m 8

Rekenen:   
Getal en ruimte Junior
Rekensprint
Met Sprongen Vooruit           

Taal:
Taalmethode met invloeden van Taaljournaal en Taalactief

Spelling:
Op basis van de methodiek Zo leren Kinderen Lezen en Spellen

Lezen:
Veilig Leren Lezen
Blink lezen
Connect lezen
Ralfi lezen

 

IMG 2143
IMG 2129

Begrijpend lezen
Blink Lezen

Schrijven
Pennenstreken

Sociaal emotionele vorming
Kanjertraining en Klasse(n)kracht

Levensbeschouwelijke vorming
Trefwoord

Engels
Tweens

Wij geven heel bewust Engels vanaf groep 5. Wij zijn van mening dat we eerst met elkaar werken aan een brede woordenschat in het Nederlands zodat de kinderen makkelijker een Engels woord kunnen koppelen aan een Nederlands woord waar zij de betekenis van kennen.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van Engelse les in de onderbouw van de basisschool niet per definitie leidt tot een betere Engelse taalvaardigheid in de bovenbouw.
Met Engels vanaf groep 5 stroom je met een goed niveau in op het voortgezet onderwijs. 

Wereldoriëntatie
Blink Wereld geïntegreerd.

Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken. Leerlingen krijgen de ruimte om te werken met onderzoeksvragen. De thema's zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen. Ze doen tijdens de lessen veel kennis op en werken alleen of samen aan een prachtig eindproduct. De kerndoelen voor wereldoriëntatie en burgerschap komen uitgebreid aan bod.

Pagina Website
Liwanu Website
Sanne Website