Methodes waar wij mee werken

Groep 1-2
Wij werken op basis van de doelen van het Digikeuzebord. Kinderen in groep 1-2 behalen doelen door middel van spel en het werken met ontwikkelingsmateriaal. Voorbereidende activiteiten voor rekenen en taal, met veel aandacht voor sociale ontwikkeling en motoriek.

Groep 3 t/m 8

Rekenen:    Getal en ruimte Junior
                  Rekensprint
                  Met Sprongen Vooruit
                                 

Taal: Taalmethode met invloeden van Taaljournaal en Taalactief

Spelling: Op basis van de methodiek Zo leren Kinderen Lezen en Spellen

Lezen:
groep 3:          Veilig Leren Lezen
groep 4 t/m 6: Estafette lezen
                      Connect lezen
                      Ralfi lezen

Groep 7 en 8: Theaterlezen

Begrijpend lezen:
groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip

Schrijven
groep 3 t/m 6: Pennenstreken

Wereldoriëntatie

Groep 3 t/m 8 Blink Wereld geïntegreerd.

Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken. Leerlingen krijgen de ruimte om te werken met onderzoeksvragen. De thema's zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de leerlingen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. De kerndoelen voor wereldoriëntatie en burgerschap komen uitgebreid aan bod.

Engels
groep 5 t/m 8; Tweens

Wij geven heel bewust Engels vanaf groep 5. Wij zijn van mening dat we eerst met elkaar werken aan een brede woordenschat in het Nederlands zodat de kinderen makkelijker een Engels woord kunnen koppelen aan een Nederlands woord waar zij de betekenis van kennen.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van Engelse les in de onderbouw van de basisschool niet per definitie leidt tot een betere Engelse taalvaardigheid in de bovenbouw.
Met Engels vanaf groep 5 stroom je met een goed niveau in op het voortgezet onderwijs. 

Sociaal emotionele vorming
groep 1 t/m 8: Kanjertraining en Klasse(n)kracht

Levensbeschouwelijke vorming
Groep 1 t/m 8: Trefwoord

 

Pagina Website
gogoanime