Methodes waar wij mee werken

Groep 1-2
Wij werken op basis van de doelen van het Digikeuzebord. Kinderen in groep 1-2 behalen doelen door middel van spel en het werken met ontwikkelingsmateriaal.
Voorbereidende activiteiten voor rekenen en taal, met veel aandacht voor sociale ontwikkeling en motoriek.

Groep 3 t/m 8

Rekenen: Wereld in Getallen
                  Rekensprint
                  Rekentijgers
                  Kien

Taal: Eigen ontwikkelde taalmethode met invloeden van Taaljournaal en Taalactief

Spelling: op basis van de methodiek Zo leren Kinderen Lezen en Spellen

Lezen:
groep 3: Veilig Leren Lezen
groep 4 t/m 6: Estafette lezen
                           Connect lezen
                           Ralfi lezen

Groep 7 en 8: theaterlezen

Begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip

Schrijven
groep 3 t/m 6: Pennenstreken

Wereldoriëntatie

Groep 3 t/m 8 Blink Wereld geïntegreerd.

Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken. Leerlingen krijgen de ruimte om te werken met onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema's zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de leerlingen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. De kerndoelen voor wereldoriëntatie en burgerschap worden gedekt en de 21st century skills komen uitgebreid aan bod.

Engels
groep 5 t/m 8; Tweens


Sociaal emotionele vorming
groep 1 t/m 8: Kanjertraining en Klasse(n)kracht

Levensbeschouwelijke vorming
Groep 1 t/m 8: Trefwoord

 

gogoanime