Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die in samenwerking met het schoolteam allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen, waaronder de sportdag en de sinterklaas- en kerstviering. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook een teamlid vertegenwoordigd is. Voor iedere activiteit is er een sub-commissie bestaande uit enkele leden van de ouderraad en een contactpersoon vanuit het schoolteam, zodat niet ieder ouderraadslid bij de organisatie van alle activiteiten betrokken is.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Kleine Wereld. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van de activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen.

Contact

Muziek2
007D48db 8D2f 444A Bee9 F3aa8612d1f3

Taken

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • actieve, ondersteunende rol bij activiteiten, o.a. sinterklaas, sportdag, kerst en de klussendag
  • aandacht voor speciale gebeurtenissen binnen schoolteam (jubileum, ziekte e.d.)
  • beheren van de ouderbijdrage 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders t.b.v. het betalen van activiteiten, die niet door de school bekostigd worden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar 50€, deze wordt geïnd in twee delen, in oktober en april. Verantwoording voor het financiële beleid wordt afgelegd tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar.