Ouders

Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd bij alle gesprekken. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband IJssel Berkel. 

IMG 2130
IMG 2146

Intern begeleider

Heb je vragen of kwesties over opvoeden? Deze kun je eventueel kwijt bij de leerkracht van je kind of bij onze intern begeleider. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Ook heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin regelmatig inloop spreekuren in de school. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Ouderraad

De ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen. Denk daarbij aan gezellige activiteiten rondom de feestdagen en de organisatie van het jaarlijkse schoolreisje of Hapskamp in groep 7 en het afsluitende schoolkamp in groep 8. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen in overleg met het team hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook samen de activiteiten uit.

Meer over de ouderraad

Informatie voor nieuwe ouders

Informatie voor nieuwe ouders

Tijdens het buiten spelen

voel ik me veilig en fijn

Liwanu | groep 5