Thematisch onderwijs

Blink

Binnen een thema integreren we meerdere vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, maar daar waar mogelijk verbinden we ook de basisvakken taal en rekenen aan het thema. Ook is er volop ruimte voor expressievakken. Kinderen werken individueel, in groepjes en klassikaal aan het thema. Tegelijkertijd werken ze aan veel verschillende vaardigheden: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.

Gastdocenten

Thematisch werken betekent ook: contextrijk leren. We blijven daarom niet alleen binnen de school, maar laten  ook mensen van buiten de school aan het woord. Denk aan ondernemers, docenten van beroepsopleidingen en andere deskundigen. Ook betrekken we ouders bij een thema. Als gastdocent kunnen zij bijzondere lessen verzorgen: zowel op school als op locatie. Bijvoorbeeld een inspirerend verhaal of een excursie.